Leveransvillkor för Rosk’n Roll Oy Ab:s nätbutik

Allmänt om nätbutiken

Rosk’n Roll Oy Ab (RR, FO-nummer 2447281-1) säljer via sin nätbutik avfallsmottagningstjänster till avfallsstationer inom sitt område åt hushålls- och företagskunder. Att köpa tjänster i nätbutiken kräver inte identifiering och de kan betalas med en online-betalning. Företagskunder erbjuds också en faktura som betalningsalternativ, vilket kräver ett RR-kundkonto. RR ansvarar för produktionen av e-handelstjänster i nätbutiken.

Beställnings- och orderbekräftelse

Tjänsterna beställs via internet på rosknroll.materialport.com. Vid beställning åtar sig kunden att följa nätbutikens gällande leveransvillkor. Efter att kunden beställt tjänsten skickar RR en orderbekräftelse till den e-postadress som kunden har angett. För att kunna motta orderbekräftelsen krävs det att du angett korrekt e-postadress, därför är det på ditt ansvar att ange korrekt e-postadress och att registrera den korrekt. I orderbekräftelsen ser du bland annat händelsens identifikationsnummer, beställningens innehåll, tjänstens pris och besökets giltighetstid.

Vänligen kontrollera att orderbekräftelsen motsvarar beställningen då du får orderbekräftelsen. Om orderbekräftelsen inte överensstämmer med beställningen måste du göra en reklamation i enlighet med avsnittet om Ångerrätt i leveransvillkoren.

Den information som du ger oss via nätbutiken lagras i RR:s informationssystem och används endast i frågor som berör beställningen i fråga (t.ex. leverans av orderbekräftelsen till kunden). Registerbeskrivningar över informationssystemet hittar du på RR:s webbplats www.rosknroll.fi

Pris och moms

För beställningar som görs i nätbutiken är det giltiga priset det pris som anges i nätbutikens prislista. Priserna i nätbutiken fastställs på basis av den aktuella avgiften som Nylands avfallsnämnd har fastställt. De aktuella priserna finns på RR:s webbplats på www.rosknroll.fi/sv. RR förbehåller sig rätten att ändra priser och korrigera priser om priset är felaktigt angivet av tekniska skäl. Alla priser är angivna i euro (EUR). Priserna som visas i nätbutiken inkluderar gällande moms.

Leverans

Kunden tar med sig det avfall som han/hon har deklarerat och/eller betalat för i förväg i nätbutiken till den mottagningsplats som han/hon väljer i enlighet med dess användarvillkor. Besöket är ett engångsbesök och gäller i 48 timmar från det att besöket annonseras. Mottagningsplatserna och deras öppettider hittar du på www.rosknroll.fi/sv.

Ångerrätt

Kunden har rätt att inom 14 dagar avboka den beställda tjänsten utan att behöva ange någon anledning. Tiden för ångerrätt gällande tjänsterna beräknas från mottagandet av orderbekräftelsen.

För att utöva ångerrätten måste kunden ange att han/hon på ett otvetydigt sätt meddelat om att han/hon vill annullera avtalet. För att följa ångerfristen räcker det med att kunden skickar oss en anmälan om utövandet av ångerrätten före 14-dagarsperioden tar slut. Annulleringsanmälningar kan göras i fri form, till exempel via e-post till den e-postadress som anges i avsnittet Kundservice. E-postmeddelandet ska åtföljas av följande uppgifter: den e-postadress och det telefonnummer som angavs vid beställningen, beställarens namn och adress, betalarens bankkontonummer och en kopia av orderbekräftelsen.

Reklamationer

Kunden är skyldig att lämna en orderbekräftelse i samband med reklamationen. Reklamation ska ske inom 14 dagar efter att orderbekräftelsen mottagits. Klagomål ska skickas skriftligen till den e-postadress som anges på RR:s webbplats under Kundtjänst.

Betalningssätt

Avgiftsbelagda tjänster betalas i samband med beställningen. Användning av tjänsten kräver inte registrering och inga extra avgifter tillkommer. Nätbutiken använder Paytrails tjänst, genom vilken kunderna kan betala för en beställning med olika betalningsmetoder. Följande betalningsmetoder kan användas i nätbutiken: Nätbanken (Aktia, Handelsbanken, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Säästöpankki, Danske Bank, Nordea, OP, S-pankki, Ålandsbanken), Kreditkort (Visa och American Express) och MobilePay.

Betalningen sker med en säker anslutning via Paytrails webbplats. Leverantören av betalningsöverföringstjänster är Paytrail Oyj, som ingår i Nets betalningslösningar. Paytrail Oyj visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har ett av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd för betalningsinstitut och ett Safe Pay-certifikat för säkra betalningar. Alla dataöverföringar och finansiella transaktioner är krypterade, vilket innebär att ingen utomstående kan se uppgifterna.

Force majeure

RR ansvarar inte för eventuella förseningar, hinder eller förseningar i leveransen av beställningen på grund av omständigheter utanför dess kontroll. RR är inte skyldig att tillhandahålla tjänsten och är inte ansvarig för eventuella skador som orsakats kunden om leveransen av tjänsten hindras eller är orimligt komplicerad på grund av force majeure. Force majeure omfattar till exempel strejk eller stridsåtgärder, undantagstillstånd, omfattande störningar i telekommunikations- eller elnät, naturkatastrofer, terroristattacker, tvångsåtgärder vidtagna av en myndighet, andra rättsliga åtgärder eller andra exceptionella situationer.

Kundtjänst

I frågor som rör beställning, leverans eller retur kan RR: s kundtjänst nås via e-post på asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Övriga villkor

Vid köp och användning av de tjänster som köpts i RR:s nätbutik förstår och accepterar kunden följande aspekter av användningen:

Kunden åtar sig att sortera avfallet enligt RR:s sorteringsanvisningar och skyltar. Den som kommer med avfall ansvarar för lossning av last och körning i enlighet med trafikanvisningarna. RR ska ha rätt att debitera den som kommer med avfallet för eventuella extra kostnader som felaktig verksamhet orsakat RR.

Kunden åtar sig att endast ta med det avfall som rapporterats och betalats i nätbutiken. Om kunden tar med något annat eller kvantitativt mer än vad som har meddelats och betalats i webbutiken, åtar han/hon sig att ersätta de extra kostnaderna till RR.

Mottagningsplatserna har kameraövervakning som används för drift och övervakning av mottagningstjänster i enlighet med miljötillståndet, för att säkerställa säkerheten och för att skydda egendom.

Kontaktuppgifter

Rosk’n Roll Oy Ab
Munkabacken 51
08500 Lojo
tfn 020 637 7000

FO-nummer 2447281-1