Tvättmedel

tvättpulver, diskmaskinsmedel, diskmedel, fläckborttagningsmedel, städkemikalier, ugnstvättmedel, kemikalier för kemisk toalett

Tvättmedel är farligt avfall om förpackningen är märkt med en varningssymbol på orange botten eller med röd ram. Mildare tvättmedel, som saknar varningsmärken, kan sättas i blandavfallet.

På självbetjäningspunkterna sorteras tvättmedlen enligt deras pH-värde i basiska och sura tvättmedel.

Till basiska tvättmedel (pH 8-11) hör:
Hushållens basiska tvättmedel
Bland basiska tvättmedel (pH 8-11) får inte läggas:
Tvättmedel som innehåller lösningsmedel
Starkt basiska tvättmedel (pH över 12)
Sura tvättmedel (pH 0-7)

Till sura tvättmedel hör:
Hushållens sura tvättmedel
Bland sura tvättmedel får inte läggas:
Tvättmedel som innehåller lösningsmedel
Starkt sura tvättmedel (pH under 2)
Basiska tvättmedel (pH 8-14)

Hör till avfallsslaget

Farligt avfall

Information om avfallet

Farligt avfall är ett ämne eller föremål som orsakar skada eller fara för hälsan eller miljön.

Lämna in farligt avfall i originalförpackningar eller märk förpackningarna väl. Olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan. Tomma förpackningar räknas inte som farligt avfall. Farligt avfall tas emot på avfallsstationerna, i containrarna för farligt avfall och via de ambulerande insamlingarna.

Insamlingsställen

Container för farligt avfall
Ambulerande insamling
Avfallsstationer

Vad händer med avfallet?

En del av det farliga avfallet värmebehandlas i hög temperatur, där de oskadliggörs. Energi som frigörs tas tillvara. Lösningsmedel, glykollösningar och spillolja kan förädlas för återanvändning.

Läs mera om materialets återvinning
Stena Recycling Oy
Lassila & Tikanoja Oyj