Avfallsstationernas prislista för företags stora laster

Priserna moms 0 %. Mottagningsavgift, läggs till alla avgiftsbelagda lass, 16,73 €/gång

Stora lass = ett lass som transporteras med lastbil eller traktor.

Pris
227.05 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
89.63 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
9.64 € / påbörjad m3, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
114.88 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
166.70 € / t, flak
131.45 € / t, komprimerande sopbilar
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Hangö avfallsstation: endast ti-fr kl. 11-16 202.55 € / t
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Pris
166.70 € / t (inkl. avfallsskatt, 80 €/t), transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
137.43 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Lojo avfallscentral: Kom alltid överens om mottagning på förhand. 17.00 € / t
19.12 € / t, jordmassor, lindrigt förorenade.
Borgå avfallscentral: Kom alltid överens om mottagning på förhand. Bärande friktionsjord 65.73 € / lass, 2-3 axlar
78.87 € / lass, 4 axlar
99.19 € / lass, 5 axlar
179.25 € / lass, påhängsvagn
179.25 € / lass, kassett 7 axlar
203.15 € / lass, kassett 8 axlar
224.66 € / lass, kassett 9 axlar
19.12 € / t, jordmassor, lindrigt förorenade.
65.73 € / t, jordmassor, innehåller avfall under 10 %.
Sibbo avfallsstation: Jordmassor tas emot av Maa Roll. Se www.maaroll.fi
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
39.85 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Hangö avfallsstation: 4.84 € / påbörjad m3
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Sibbo avfallsstation: 4.84 € / påbörjad m3
Pris
20.91 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Hangö avfallsstation: 4.84 € / påbörjad m3
Karis avfallsstation: 4.84 € / påbörjad m3
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Sibbo avfallsstation: 4.84 € / påbörjad m3
Vichtis avfallsstation: 4.84 € / påbörjad m3
Pris
59.75 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
4.84 € / påbörjad m3, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
227.05 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
41.23 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Karis avfallsstation: 9.64 € / alkava m3
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Sibbo avfallsstation: 9.64 € / påbörjad m3
Vichtis avfallsstation: 9.64 € / påbörjad m3

Övriga priser

Personhjälp 47,80 € / påbörjad ½ h
Maskinhjälp, t.ex. lossning av lass, 23,90 € / påbörjad ½ h
Städ- och sorteringsavgift, kan debiteras vid missbruk, 64,52 €/avfallsstation och 120,97 €/avfallscentral