Avfallsstationernas prislista för företags stora laster

Priserna moms 0 %. Mottagningsavgift, läggs till alla avgiftsbelagda lass, 14,00 €/gång

Stora lass = ett lass som transporteras med lastbil eller traktor.

Pris
190.00 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
75.00 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
8.07 € / påbörjad m3, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
96.13 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
139.50 € / t, flak
110.00 € / t, komprimerande sopbilar
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Hangö avfallsstation: endast ti-fr kl. 11-16 169.50 € / t
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Pris
139.50 € / t (inkl. avfallsskatt, 70 €/t), transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
115.00 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Lojo avfallscentral: Kom alltid överens om mottagning på förhand. 15.00 € / t
16.00 € / t, jordmassor, lindrigt förorenade.
Borgå avfallscentral: Kom alltid överens om mottagning på förhand. Bärande friktionsjord 55.00 € / lass, 2-3 axlar
66.00 € / lass, 4 axlar
83.00 € / lass, 5 axlar
150.00 € / lass, påhängsvagn
150.00 € / lass, kassett 7 axlar
170.00 € / lass, kassett 8 axlar
188.00 € / lass, kassett 9 axlar
16.00 € / t, jordmassor, lindrigt förorenade.
55.00 € / t, jordmassor, innehåller avfall under 10 %.
Sibbo avfallsstation: Jordmassor tas emot av Maa Roll. Se www.maaroll.fi
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
33.35 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Hangö avfallsstation: 4.03 € / påbörjad m3
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Sibbo avfallsstation: 4.03 € / påbörjad m3
Pris
17.50 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Hangö avfallsstation: 4.03 € / påbörjad m3
Karis avfallsstation: 4.03 € / alkava m3
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Sibbo avfallsstation: 4.03 € / påbörjad m3
Vichtis avfallsstation: 4.03 € / påbörjad m3
Pris
50.00 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
4.03 € / påbörjad m3, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
190.00 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
34.50 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Karis avfallsstation: 8.07 € / alkava m3
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Sibbo avfallsstation: 8.07 € / påbörjad m3
Vichtis avfallsstation: 8.07 € / påbörjad m3

Övriga priser

Personhjälp 20,00 € / påbörjad ½ h
Maskinhjälp, t.ex. lossning av lass, 40,00 € / påbörjad ½ h
Städ- och sorteringsavgift, kan debiteras vid missbruk, 64,52 €/avfallsstation och 120,97 €/avfallscentral