Släpkärra

Hör till avfallsslaget

Skrotbilar

Information om avfallet

Som skrotbilar tas person- och paketbilar, husbilar, släpkärror, mopeder och snöskotrar

En avgiftsfri avhämtning av skrotbilar kan beställas via Kuusakoskis biltjänst på webben; NETitse. Skrotbilen kan också lämnas till Munka avfallscentral i Lojo. Skrotbilar mottas på avfallscentralen under öppettiderna måndag till fredag, inte lördagar. Från Munka avfallscentral får man ett skrotningsintyg då man lämnar bilen. Fordonet kan lämnas med registerskyltar och reservdäck.
Viktigt att komma ihåg då man lämnar en bil för skrotning: Ta gärna med bilens registerutdrag om du har det till pappers. Om skrotbilen inte ägs av den person som lämnar bilen för skrotning, måste personen ha ägarens fullmakt. Då bilen lämnas in för skrotning meddelar kunden bl.a. följande uppgifter till mottagaren: registerbeteckning, tillverkningsnummer, fordonsklass, bilmärke och modell. Dessa uppgifter är bra att reda ut före bilen levereras till skrotning. Övriga auktoriserade mottagningsplatserna för skrotbilar hittas på www.autokierratys.fi

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Lojo avfallscentral: endast må-fr

Vad händer med avfallet?

Cirka 95 procent av en skrotbil utnyttjas som material. Magnetiskt stål förs till stålfabriker där det smälts ner och levereras vidare i önskad form till parter som använder stål som råmaterial. Återvunnet stål används bland annat av bilindustrin. Ädla metaller som separerats från de övriga metallerna fortsätter också sin färd till förädlingsanläggningar och vidare till produktion. Aluminium som återvunnits används bland annat i elledningar, dryckesburkar och som skrovmaterila i flygplan. Separerade delar återanvänds i andra fordon och förlänger på så sätt deras livscykel.

Läs mera om materialets återvinning
Suomen Autokierrätys Oy