Hoppa till huvudinnehållet

Kundtjänst (vardagar 8.30–15.30)

020 637 7000 (lna/lsa)

asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Year: 2021

Kund blir betjänad på Rosk'n Rolls kontor i Borgå.
14.9.2021 Meddelande

Invånarna väldigt nöjda med Rosk’n Rolls tjänster

Rosk’n Rolls kunder är mycket nöjda med det kommunägda avfallsbolaget Rosk’n Rolls verksamhet. Det framkommer i en kundundersökning som bolaget låtit göra. Totalt 1118 kunder svarade på enkäten. Kunderna gav avfallsbolaget allmänna vitsordet 4,2 på en skala från 1–5.  I undersökningen tillfrågades kunderna bland annat om sina synpunkter på avfallsstationernas service, på avfallstransporterna från fastigheter, på servicen vid eko– och blandavfallspunkterna samt på kundservicen och på kommunikationen utåt. Kunderna var mest nöjda med avfallstransporterna: avfallskärlet töms vid överenskommen tidpunkt (4.6/5) samt sopbilschaufförernas arbete (4,5/5). Nästan lika goda vitsord fick utbudet av tjänster på avfallsstationerna (4,5/5) och kundservicen (4,3/5). Även den centrerade kundservicen, som betjänar per telefon och per e-post, gavs vitsord på över fyra utifrån olika mätare.   Eko– och blandavfallspunkternas prydlighet i kombination med hur mycket avfallsbehållarna rymmer bedömdes som svagast. Samma gällde webbplatsens chat-service. Bäggedera gavs ett vitsord på 3,4, vilket på en skala från 1–5 kan ses som allraminst nöjaktigt.  Nästan hälften av dem som svarade upplevde att de fått tillräckligt med information om avfallsservicen, och det till största delen (84 % av…

Läs mera