Rosk’n Rolls kalender delas ut till hemmen

1.12.2021 Meddelande

Avfallshanteringens väggkalender för år 2022 publiceras av Rosk’n Roll och delas ut den här veckan (48). Kalendern är full av användbar information om sortering och återvinning av avfall samt om avfallshanteringstjänsterna.  

I kalendern ingår tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna för farligt avfall och metallskrot, samt information om avfallsstationernas öppettider. Inkluderad är också den löstagbara hemmets sorteringsguide som under hela året ger sorteringsråd för olika avfallsslag.

Kalendern delas ut som ett offentligt meddelande till alla hushåll i östra och i västra Nyland. Om kalendern inte kommer på posten, kan man beställa den avgiftsfritt på adressen neuvonta@rosknroll.fi.  

”Kalendern pryds traditionsenligt av vackra naturfotografier som våra kunder skickat in, och bilderna har ledsagat oss från månad till månad och från årstid till årstid. Ibland har vi också tagit emot bilder som föreställer bebyggda landskap i östra och i västra Nyland, platser som våra kunder håller kära. Därifrån fick vi idén till bildtemat för avfallshanteringens väggkalender 2023: bebyggda miljöer”, säger miljöutbildare Rakel Allén på Rosk’n Roll.

Du kan läsa mera om Rosk’n Rolls bildtävling både i kalendern samt på vår webbplats rosknroll.fi/kalenderbild. Delta gärna med bilder från olika årstider.