Med sommaren kommer ambulerande avfallsinsamlingar till dina trakter

28.6.2021 Meddelande

Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus startar sin sommarturné i västra Nyland

Otto och Romulus samlar in hushållens och sommarbornas metallskrot och farligt avfall. Avfall tas emot avgiftsfritt. Turnén börjar i Hangö måndagen den 6 juli och avslutas i Vichtis den 22 juli. Längs rutten finns närmare fyrtio hållplatser. Hållplatserna för sommarturnén är utvalda i synnerhet med tanke på sommargästernas behov.

Otto-bilen samlar in farligt avfall, såsom lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier. Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan tät förpackning där innehållet är tydligt utmärkt. En kund kan hämta maximalt 200 liter, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per gång. Farligt avfall från hushåll tas även avgiftsfritt emot på avfallsstationerna samt vid insamlingsskåpen för farligt avfall.

Till Romulus-bilen kan man hämta metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Stora mängder metallskrot tas avgiftsfritt emot på avfallsstationerna.  Romulus tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Elapparater tas däremot inte emot tillsammans med metallen. Elapparaterna kan avgiftsfritt lämnas till återvinning på avfallsstationerna.

Inget avfall får lämnas på hållplatserna i förhand.

Tidtabellerna och hållplatsinformationen för de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna finns på webbplatsen https://rosknroll.fi/mottagning-av-avfall/ambulerande-insamlingar/romulus-och-otto-insamlingsbilarna/. På samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns mer information om avfallsslag som tas emot på turnén. Rundan som skulle har körts i maj flyttades framåt på grund av coronan, och körs i stället i september enligt de ursprungliga rutterna.

Tilläggsinformation och mera anvisningar fås också av Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Insamlingsturnéerna finansieras med avfallshanteringens grundavgift.

Otto-båten samlar in avfall från skärgården i östra Nyland

Insamlingsbåten Otto startar sommarens bekanta skärgårdsturné i Sibbo måndagen den 5.7. Rosk’n Rolls insamling fortsätter i Borgå skärgård fredag 9.7 och turnén avslutas i Lovisa skärgård torsdagen den 22.7. Båten samlar avgifsfritt in farligt avfall, metallskrot, elapparater och impregnerat trä av invånarna och sommarborna i skärgården i östra Nyland. Till Otto-båtinsamlingen kan man också föra blandavfall mot en avgift på 5 euro per säck (betalning med bank- eller kreditkort).

Information om tidtabellerna och alla 18 hållplatser med bryggornas koordinater finns på webbplatsen https://rosknroll.fi/mottagning-av-avfall/ambulerande-insamlingar/insamlingsbaten-otto/. På samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns information och mängdbegränsningar för avfallsslagen som tas emot i insamlingen. Det lönar sig att bekanta sig med instruktionerna på förhand. Tilläggsinformation och mer anvisningar fås också via Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Vid hård vind flyttas insamlingen en vecka framåt. Inget avfall får lämnas på bryggorna på förhand.

Farligt avfall, metallskrot och elapparater kan man även föra avgiftsfritt till Rosk’n Rolls avfallsstationer då de har öppet. Avfallsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa betjänar även sommarlördagar.