Vanliga frågor om komposteringsanmälan

Avfallshanteringsmyndigheten har svar på de vanligaste frågorna:

Kompostori talvella.

1.       Måste man skaffa en kompostor och börja kompostera?
Nej, man måste inte skaffa en kompostor eller kompostera matrester. Om du för tillfället komposterar matrester i en kompostor så bör du däremot göra en kompostanmälan.

2.       Måste man meddela avfallshanteringsmyndigheten att man komposterar också om man bor på glesbygden?
Jovisst. Anmälan om kompostering bör göras både om man är bosatt i en tätort och på glesbygden.

3.     Om man har komposterat i åratal, när måste man senast göra en komposteringsanmälan?
Man borde meddela om kompostering senast i början av januari 2023.

4.       Kommer komposteringsgranskaren på besök när man skaffar en kompostor?
Nej, det gör hen inte. Avfallshanteringsmyndigheten kan göra stickprovsaktiga granskningar, men om dem meddelas alltid i förväg.

5.       Levererar avfallsbolaget automatiskt ett bioavfallskärl till gården och börjar fakturera för det?
På avfallshanteringsbolaget Rosk’n Rolls område levereras inte bioavfallskärl automatiskt till fastigheternas gårdar. På sådana tätortsområden där separat insamling av bioavfall blir obligatoriskt så tar avfallsbolaget kontakt i sådana fall där fastighetsinnehavaren inte gjort en komposteringsanmälan.

6.       Jag har tidigare meddelat att jag komposterar. Måste jag nu göra en ny anmälan?
Ifall anmälan om kompostering gjorts före år 2022 så måste den förnyas.

7.       Innebär det här påföljder eller nya avgifter?
Att fylla i komposteringsanmälan påverkar inte avgifterna.