Usein kysyttyä kompostointi-ilmoituksesta

Jätehuoltoviranomaiselta löytyy vastaukset tavallisimpiin kysymyksiin:

Kompostori talvella.

1.       Onko pakko hankkia kompostori ja ryhtyä kompostoimaan?
Ei ole pakko hankkia kompostoria tai kompostoida ruuantähteitä. Jos tällä hetkellä kompostoi ruuantähteitä kompostorissa, tulee siitä tehdä kompostointi-ilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.ujlk.fi tai lomakkeen voi pyytää numerosta 020 690 145.

2.       Pitääkö haja-asutusalueilla ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle?
Kyllä. Ilmoitus tulee tehdä sekä taajamassa että haja-asutusalueella tapahtuvasta kompostoinnista.

3.     Milloin viimeistään pitää ilmoittaa kompostoinnista, jos on kompostoinut vuosikausia?
Kompostoinnista tulisi ilmoittaa tammikuun 2023 alkuun mennessä.

4.       Tuleeko kompostointitarkastaja käymään, kun kompostorin hankkii?
Ei tule. Jätehuoltoviranomainen voi tehdä pistokoeluonteisia tarkastuksia, mutta siitä ilmoitetaan etukäteen.

5.       Tuoko jäteyhtiö automaattisesti biojäteastian pihalle ja laskuttaa siitä?
Jätehuoltoyhtiö Rosk’n Rollin alueella ei toimiteta biojätteen keräysastiaa kiinteistön pihalle automaattisesti. Sellaisilla taajama-alueilla, joissa erilliskeräysvelvollisuus tulee pakolliseksi, jäteyhtiö on yhteydessä, jos kiinteistönhaltija ei ole tehnyt kompostointi-ilmoitusta.

6.       Olen aikaisemmin ilmoittanut, että kompostoin, pitääkö minun nyt tehdä uusi ilmoitus?

Jos ilmoitus kompostoinnista on tehty ennen vuotta 2022, se on uusittava.

7.       Tuleeko tästä seuraamuksia tai uusia maksuja? 

Kompostointi-ilmoituksen täyttäminen ei vaikuta maksuihin.