Stiger våra avfallshanteringskostnader på grund av bioavfallsinsamlingen? 

Avfallshanteringens kostnader avgörs till stor del av mängden avfall som uppstår och av sorteringsaktiviteten. När sopkärlet behöver tömmas mera sällan blir det bara förmånligare för kunden. Kostnaderna ökar inte nödvändigtvis, fastän servicen utökas med ett avfallsslag. 

Då blandavfallet inte innehåller bioavfall, och det återvinningsbara avfallet sorteras, kan blandavfallskärlets tömningsintervall förlängas till 4 veckor eller till och med till 8 veckor. På så sätt kan helhetskostnaden för avfallshanteringen hållas på samma nivå eller till och med bli förmånligare än tömning av blandavfallskärlet med 2 veckors mellanrum. Ifall du vill ändra tömningsintervallet för blandavfallskärlet till 4 veckor, kan du göra det i samband att du beställer bioavfallskärlet eller gör en komposteringsanmälan. För 6 eller 8 veckors tömningsintervall måste man gör en skild ansökan till avfallshanteringsmyndigheten, efter att insamlingen av bioavfall eller komposteringen har påbörjats. Ansökan kan fyllas i på adressen www.ujlk.fi.

Bioavfallskärlet kan också vara gemensamt med grannarna, då delas även kostnaderna på flera.