Nousevatko jätehuoltokustannuksemme biojätteen keräyksen takia? 

Jätehuollon kustannukset riippuvat paljon syntyvän jätteen määrästä ja lajitteluaktiivisuudesta. Mitä harvemmin jäteastioita tarvitsee tyhjentää, sitä edullisemmaksi se asiakkaalle tulee. Kustannukset eivät välttämättä nouse, vaikka palvelu lisääntyy uudella jätelajilla.  

Kun biojäte poistuu sekajätteestä ja kierrätettävät jätteet lajitellaan, sekajäteastian tyhjennysvälin voi harventaa 4 viikkoon tai jopa 8 viikkoon. Tällä tavoin jätehuollon kokonaiskustannus pysyy samalla tasolla tai voi jäädä jopa edullisemmaksi kuin sekajäteastian tyhjennys 2 viikon välein. Jos haluat muuttaa sekajäteastian tyhjennysvälin 4 viikkoon, voit tehdä sen biojäteastian tilauksen tai kompostointi-ilmoituksen yhteydessä. 6 tai 8 viikon tyhjennysväliä pitää hakea erikseen jätehuoltoviranomaiselta sen jälkeen, kun biojätteen keräys on tai kompostointi on alkanut. Hakemuksen voi tehdä osoitteessa www.ujlk.fi.  

Biojäteastia voi myös olla naapurusten yhteinen, jolloin kustannukset jakautuvat useammalle.