Varför måste man betala för blandavfallet fast det används för att producera energi?

Avfallsförbränning är framför allt ett sätt att hantera blandavfall på ett så skonsamt sätt som möjligt med tanke på miljön. Dessutom kan man samtidigt tillvarata energi från avfallet. Ett speciellt förmånligt sätt att producera energi på är det inte, moderna avfallsförbränningsverk är stora investeringsobjekt. Följdaktligen betalar även Rosk’n Roll avfallsförbränningsverket för varje blandavfallsparti som förs till förbränning.