Miksi sekajätteestä pitää maksaa, vaikka siitä tuotetaan energiaa?

Jätteenpoltto on ennen kaikkea tapa käsitellä sekajätettä niin, että ympäristölle koituu siitä mahdollisimman vähän haittaa. Lisäksi jätteestä saadaan samalla energiaa talteen. Kovin edullinen energiantuotantotapa se ei kuitenkaan ole, vaan nykyaikaiset jätteenpolttolaitokset ovat isoja investointeja. Näin ollen myös Rosk’n Roll maksaa jätteenpolttolaitokselle jokaisesta polttoon vietävästä sekajäte-erästä.