Lagen stipulerar att bioavfallet ska sorteras från och med juli 2024. Varför börjar det tidigare på vårt område? Varför startar inte sorteringen av bioavfall samtidigt i alla kommuner? 

Avfallslagen anger en bakre gräns för när insamlingen av bioavfall bör vara ordnad och senast då ska bioavfallet sorteras på alla fastigheter. Bioavfallsinsamlingen berör tusentals fastigheter. För att se till att insamlingen kommer i gång smidigt, börjar den vid olika tidpunkter i olika kommuner.