Laki vaatii, että biojätteen lajittelu tulee aloittaa heinäkuussa 2024. Miksi se alkaa alueellamme aikaisemmin? Miksi biojätteen lajittelu ei ala kaikissa kunnissa samaan aikaan? 

Jätelaissa on annettu biojätteen keräyksen käynnistämiseen takaraja, johon mennessä kaikkien kiinteistöjen on lajiteltava biojätteet. Biojätteen erilliskeräys koskee tuhansia kiinteistöjä. Keräyksen käynnistämisen sujuvuuden varmistamiseksi se alkaa eri kunnissa eri aikaan.