Mitt sopkärl gick sönder vid tömningen, vad ska jag göra?

Att sopkärlet går sönder beror oftast på alldeles vanligt slitage; materialet nöts och blir skört. Bland annat växlingar i väderleken påverkar kärlets hållbarhet.

Ifall sopkärlet går sönder i samband med tömningen ber vi er kontrollera kärlets ålder. Tillverkningsåret och månaden är vanligtvis märkt i kärlets stomme, under kragen eller ovanför, på kärlets baksida eller under locket. Ifall sopkärlet är mer än 5 år gammalt ersätts det inte. Kärl som är nyare än fem år har garantin i kraft och man bör ta kontakt med försäljaren för att få ersättning. Ifall sopkärlet går sönder på grund av sopbilschaufförens felaktiga agerande, om det till exempel faller till marken, så ersätter vi kärlet. I den här typen av fall, kontakta vår kundtjänst.

Vi rekommenderar att man väljer våra hyreskärl i stället, det är ett förmånligt och bekymmersfritt alternativ. Hyreskärlet levereras avgiftsfritt till fastigheten och om man så önskar så plockar vi med oss det trasiga kärlet. Ifall hyreskärlet går sönder byter vi ut det mot ett nytt utan extra avgift. Du kan beställa ett hyreskärl via vår kundtjänst.