Jag har redan för flera år sedan meddelat att jag komposterar i samband med att jag ansökte om förlängt tömningsintervall för blandavfallskärlet. Måste jag nu göra en ny komposteringsanmälan?

Det måste du. Skyldigheten att anmäla om kompostering följde på den nya lagen år 2022. Med komposteringsanmälan samlas det nu för tiden in mera information och den är obligatorisk för alla som komposterar. Anmälningar som gjorts före den 1.3.2022 är därför inte tillräckliga.

Komposteringsanmälan bör förnyas med fem års mellanrum.