Olen ilmoittanut kompostoivani jo vuosia sitten, kun hain pidempää sekajäteastian tyhjennysväliä. Tarvitseeko minun nyt tehdä uusi kompostointi-ilmoitus?

Kyllä tarvitsee. Kompostointiin liittyvä ilmoitusvelvoite tuli uuden lain mukana vuonna 2022. Kompostointi-ilmoituksella kerätään nykyisin enemmän tietoja ja se vaaditaan kaikilta kompostoijilta. Ennen 1.3.2022 tehdyt ilmoitukset eivät siksi riitä.

Kompostointi-ilmoitus pitää uusia viiden vuoden välein.