Hur sorteras bioplaster? 

Bioplaster sorteras huvudsakligen lika som alla andra plaster, det vill säga enligt användningsändamål. Ifall det är en förpackning, så sorteras den som plastförpackning. Bruksföremål och andra plastprodukter sorteras i blandavfallet eller förs till insamlingen för plastprodukter på avfallsstationen. 

Vad menas med bioplast? 

Bioplast kan betyda lite olika saker och termen är inte alltid entydig. Bioplast är ett paraplybegrepp för bionedbrytbara och/eller biobaserade plaster. Plasterna delas alltså in enligt råmaterial i biobaserade och fossila plaster samt enligt hur de beter sig i bionedbrytbara och icke-bionedbrytbara plaster. 

Bionedbrytbara plaster 

Största delen av de bionedbrytbara plasterna används till produkter som är avsedda för insamling av bioavfall.  

Våra komposterings- och rötningsprocesser i behandlingsanläggningarna är ofta ändå så snabba, att plaster som är komposterbara inte hinner komposteras under behandlingen. I stället tvingas man oftast sålla ut plasterna ur kompostmassan. På Rosk’n Rolls område behandlas bioavfallet genom rötning och de bionedbrytbara plasterna hinner inte brytas ner under behandlingen. Plaster som märkts som bionedbrytbara bryts inte heller nödvändigtvis ner i naturen och de kan inte heller användas för tillverkning av returplast. 

Bionedbrytbar plast, t.ex. bionedbrytbara plastpåsar, kan således användas för att packa bioavfall, men i övrigt sorteras bionedbrytbara plaster som blandavfall. 

Biobaserade plaster 

Biobaserade plaster kan framställas av till exempel socker, stärkelse eller cellulosa.  

Plaster som marknadsförs som biobaserade kan vara antingen helt eller endast delvis biobaserade. Bioplasternas terminologi orsakar lätt missförstånd. Biobaserad betyder exempelvis inte automatiskt att någonting är bionedbrytbart. 

Biobaserade plaster som inte är bionedbrytbara kan återvinnas tillsammans med traditionella fossila plaster. De sorteras enligt användningsändamål: Är produkten en förpackning sorteras den i insamlingen för plastförpackningar. Bruksföremål och andra plastprodukter sorteras i blandavfallet eller förs till insamlingen för plastprodukter på avfallsstationen.