Miten biomuovit lajitellaan? 

Pääsääntöisesti biomuovit voidaan lajitella kuten muutkin muovit eli käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos roska on pakkaus, se kuuluu muovipakkauskeräykseen. Muoviset käyttöesineet ja muut muovituotteet lajitellaan sekajätteeseen tai (suuremmat) tuodaan jäteaseman muovituotteiden keräykseen. 

Mitä biomuovi tarkoittaa? 

Biomuovilla voidaan tarkoittaa hieman eri asioita, eikä termi ole yksiselitteinen. Biomuovi on eräänlainen kattotermi biohajoaville ja/tai biopohjaisille muoveille. Muovit jakautuvat siis raaka-ainepohjan mukaan biopohjaisiin ja fossiilisiin muoveihin sekä loppukäyttäytymisensä mukaan biohajoaviin ja ei-biohajoaviin. 

Biohajoavat muovit 

Biohajoavista muoveista iso osa käytetään tuotteisiin, jotka on tarkoitettu biojätteen keräämiseen. 

Kompostointi- tai mädätysprosessit käsittelylaitoksissa ovat usein kuitenkin niin nopeita, etteivät kompostoituviksi tarkoitetut muovit ehdi kompostoitua prosessin aikana. Tämän vuoksi muovia joudutaan usein seulomaan pois kompostin seasta. Rosk’n Rollin alueella biojätteet käsitellään mädättämällä, eivätkä biohajoavat muovit ehdi hajota käsittelyn aikana. Biohajoaviksi merkityt muovit eivät myöskään välttämättä hajoa luonnossa, eikä niitä voi hyödyntää uusiomuovin valmistukseen. 

Biohajoavia muoveja, kuten biohajoavia muovipusseja, voi siis käyttää biojätteen pakkaamiseen. Muuten biohajoavien muovien paikka on sekajäte.  

Biopohjaiset muovit eivät välttämättä hajoa 

Biopohjaisia muoveja voidaan valmistaa esimerkiksi sokeriruo’osta, tärkkelyksestä tai selluloosasta. 

Biopohjaisena markkinoitavat muovit voivat olla biopohjaisia joko kokonaan tai vain osittain. Biomuovien termistö aiheuttaakin paljon sekaannusta. Biopohjaisuus ei esimerkiksi automaattisesti tarkoita biohajoavuutta.  

Biopohjaisia muoveja, jotka eivät ole biohajoavia, voidaan kierrättää kuten perinteisiä fossiilisia muoveja. Ne lajitellaan käyttötarkoituksen mukaan: Jos tuote on pakkaus, se kuuluu muovipakkauskeräykseen. Käyttöesineet ja muut muovituotteet lajitellaan sekajätteeseen tai tuodaan jäteaseman muovituotteiden keräykseen.