Störningar i avfallsinsamlingen att vänta i östra Nyland

10.2.2023 Meddelande

Störningar i avfallsinsamlingen kommer att uppstå på olika håll i Finland i februari-mars. Undantagssituationen beror på att den kommunala avfallsbolagsentreprenören Jätehuolto Laine Oy har avbrutit verksamheten och lämnat in en konkursansökan.

Keltainen jäteauto tiellä

Rosk’n Roll har gjort olika arrangemang på sitt område för att störningarna i tömningen av sopkärlen blir så kortvariga som möjligt.

På Rosk’n Rolls verksamhetsområde påverkar situationen följande objekt:

  • blandavfallskärlens tömningar från fastigheter i Sibbo, Askola och Borgnäs samt i områden utanför centrala Borgå och Lovisa
  • insamlingen av förpackningsavfall från fastigheterna och från Rosk’n Rolls ekopunkter i Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Borgnäs.

I fråga varande entreprenör har inga transportentreprenader i västra Nyland.

Jätehuolto Laine är en betydande aktör även på andra håll i Finland, och effekterna märks inom ramen för tio kommunala avfallsbolags verksamhetsområden.

Undantagssituationen för med sig prioriteringar

Det kan bli avbrott i tömningarna av sopkärlet och tömningsintervallen kan förlängas. För att så få tömningar som möjligt ska utebli strävar vi efter att tömma sopkärl även utanför normala tömningstider, det vill säga utanför kl. 6–22 samt på veckosluten.

I en undantagssituation som den här kan vi bli tvungna att prioritera tömningarna på vissa områden.

”Det finns en verksamhetsmodell för undantagssituationer. I första hand strävar vi efter att sköta avfallshanteringen för kritiska bastjänster och för bostadsaktiebolag i tätorter. Med begränsade resurser klarar vi inte av att producera tjänster främst för alla småhus på glesbygden, men som tur är har de oftast de bästa förutsättningarna för att tillfälligt hålla avfall i lager”, säger Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Vad göra när sopkärlet blir fullt

När sopkärlet blir fullt kan man i enfamiljshus lagra avfall en tid på den egna fastigheten, till exempel tätt packat i förrådet. I det skedet när avfallet samlas in kan man i samband med följande tömning placera en extra sopsäck intill sopkärlet utan tilläggsavgifter.

Omsorgsfull sortering minskar på mängden blandavfall och förpackningsavfall kan i normal ordning föras till exempel till ekopunkten. Även avfallsstationerna betjänar; det kostar att föra blandavfall till avfallsstationen men för förpackningsavfall uppbärs inga avgifter.

Rosk’n Roll uppdaterar informationen om läget inom avfallsinsamlingen på sin webbplats www.rosknroll.fi/sv/. Till kunder, som uppgett sina mobiltelefonnummer för Rosk’n Roll, skickas textmeddelanden om de avvikande tömningstidtabellerna.

”Vår telefontjänst stockar sig om många ringer för att fråga om tömningstidtabellerna. Därför hoppas vi att så många som möjligt vid behov följer med situationen på vår webbplats”, säger servicechef Tuija Klaus, som ansvarar för kundtjänsten.