Jätteenkeräyksessä odotettavissa häiriöitä Itä-Uudellamaalla

10.2.2023 Tiedote

Jätteenkeräykseen on tulossa häiriöitä helmi-maaliskuussa eri puolilla Suomea. Poikkeustilanne johtuu siitä, että kuntien jätelaitosten urakoitsijana toimineen Jätehuolto Laine Oy on keskeyttänyt toimintansa ja jättänyt konkurssihakemuksen.

Keltainen jäteauto tiellä

Rosk’n Roll on tehnyt järjestelyjä, jotta häiriöt alueensa jäteastioiden tyhjennyksissä jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.  

Rosk’n Rollin toimialueella tilanne koskee seuraavia kohteita:

  • kiinteistöjen sekajäteastioiden tyhjennykset Sipoossa, Askolassa, Pornaisissa sekä Porvoon ja Loviisan keskustojen ulkopuolisilla alueilla
  • pakkausjätteiden keräys kiinteistöiltä ja Rosk’n Rollin ekopisteiltä Porvoon, Sipoon, Loviisan, Askolan ja Pornaisten alueella. 

Länsi-Uudellamaalla kyseisellä urakoitsijalla ei ole kuljetusurakoita. 

Jätehuolto Laine on merkittävä toimija jätehuoltoalalla myös muualla Suomessa ja tilanne koskee jätehuoltopalveluja kymmenen kunnallisen jätelaitoksen toimialueella. 

Poikkeustilanteessa priorisoidaan

Jäteastian tyhjennyksiin voi tulla katkoksia ja tyhjennysvälit pidentyä. Jotta tyhjennyksiä jäisi mahdollisimman vähän väliin, niitä pyritään tekemään myös normaalien tyhjennysaikojen eli klo 6–22 ulkopuolella sekä viikonloppuna.

Poikkeustilanteessa jäteastioiden tyhjennyksiä voidaan joutua osalla alueista priorisoimaan.

”Poikkeustilanteita varten on toimintamalli. Ensisijaisesti pyritään hoitamaan kriittisten palvelujen jätehuolto ja taajamien asunto-osakeyhtiöt. Rajallisilla resursseilla etenkin haja-asutusalueiden kaikkien pientalojen palveluita ei pystytä tuottamaan, mutta heillä on onneksi usein parhaat edellytykset myös jätteiden tilapäiseen varastointiin”, kertoo Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen

Mitä tehdä roskiksen täyttyessä

Jäteastian täytyttyä omakotitaloissa voi varastoida jätteitä jonkin aikaa omalla kiinteistöllä, esimerkiksi varastossa tiiviisti pakattuna. Kun jätteet tullaan jälleen keräämään, voi jäteastian viereen seuraavan tyhjennyksen yhteydessä jättää lisäjätesäkin maksutta.

Huolellinen lajittelu vähentää sekajätteen määrää ja pakkausjätteitä voi viedä normaalisti esimerkiksi ekopisteille. Myös jäteasemat ovat käytettävissä; sekajätteen vieminen jäteasemalle maksaa, mutta pakkausjätteitä voi viedä maksutta. 

Rosk’n Roll päivittää tietoa jätteenkeräyksen tilanteesta verkkosivuilleen www.rosknroll.fi. Niille asiakkaille, jotka ovat jättäneet Rosk’n Rollille matkapuhelinnumeronsa, lähetetään tekstiviestejä poikkeavista tyhjennysaikatauluista.

”Puhelinpalvelumme ruuhkautuu, jos moni soittaa kysyäkseen tyhjennysaikatauluista. Siksi toivomme, että mahdollisimman moni seuraisi tilannetta tarpeen mukaan verkkosivuiltamme”, asiakaspalvelusta vastaava palvelupäällikkö Tuija Klaus mainitsee.