Sorteringen av bioavfall utvidgas till småhus i Borgå

29.12.2023 Meddelande

Sorteringsskyldigheten för bioavfall utvidgas till Borgå centraltätort i april 2024. I januari bör de som bor i egnahemshus på området besluta sig för om de beställer insamling av bioavfall eller komposterar på egen hand.

Kartta Porvoon lajitteluvelvoitealueesta
Insamlingsskyldigheten i Borgå omfattar utöver stadens centrum även Tolkis, Haiko, Hammars, Alkrog, Ölstens, Estbacka, Hornhattula, Stadshagen, Rita, Skaftkärr, Vårberga samt Rönnvägens område och Tarkis. Sorteringsskyldigheten gäller inte Svinö.

Vid årsskiftet skickar avfallsbolaget Rosk’n Roll ett brev till egnahemshusinvånare i Borgå centraltätort. I brevet finns information om insamlingsalternativen för bioavfall samt ges instruktioner för hur man beställer servicen.

Den rådande avfallslagen stipulerar att varje bostadsfastighet i tätorter med fler än 10 000 invånare bör sortera bioavfallet skilt från övrigt avfall. Ett bioavfallskärl placeras på gården och tömningen beställs av avfallsbolaget, alternativt så komposterar man själv. Kompostorn bör vara värmeisolerad och skyddad från skadedjur, och en anmälan om kompostering bör göras till avfallshanteringsmyndigheten.

Det går smidigt att beställa insamlingstjänsten eller att anmäla om kompostering via ett formulär som finns på adressen rosknroll.fi/sv/bioavfall. På samma sida finns också en karta över området som berörs av sorteringsskyldigheten. Om invånaren redan gjort en komposteringsanmälan till avfallshanteringsmyndigeten enligt de nuvarande föreskrifterna (fr.o.m.  1.3.2022) är allting i sin ordning för dennes del.

Invånaren har brev att vänta

”Statistikcentralens officiella, statistiska tätortsavgränsning har använts som utgångspunkt när området som berörs av skyldigheten har definierats. I synnerhet i gränsområdena kan avgränsningen skilja sig från de avgränsningar som kommunen använder. Därför kan sorteringsskyldigheten även gälla fastigheter som är belägna utanför de tätortsgränser som kommunen tillämpar”, påpekar Tuija Klaus, servicechef på Rosk’n Roll.

Är invånaren osäker på om det egna huset omfattas av sorteringsskyldigheten kan denne i lugn och ro vänta på att Rosk’n Roll tar kontakt. Avfallsbolaget skickar brev till alla fastigheter som berörs av sorteringsskyldigheten och där det saknas information om kompostering.

Sorteringsskyldigheten för bioavfall utvidgas till småhus på Rosk’n Rolls verksamhetsområde, ett område i taget. Insamlingarna har redan inletts i Lojo och i Vichtis. Efter Borgå står ännu Nickby och Söderkulla i Sibbo i turen våren 2025.

Det lönar sig inte att skaffa ett eget sopkärl

Det lönar sig inte för småhusinvånaren att skaffa ett eget bioavfallskärl till gården eftersom kärlhyran ingår i tömningspriset för fastigheter med 1–2 bostäder. Ett utmärkt alternativ är också att välja ett gemensamt bioavfallskärl tillsammans med en granne som bor i närheten.

Det betyder lättnader i kostnaderna när bioavfallet sorteras separat och blandavfallskärlets tömningsintervall därför kan förlängas.

”När insamlingsstarten närmar sig påminner vi om att insamlingen börjar och bjuder på praktiska tips om hur man börjar sortera bioavfall hemma”, säger Tuija Klaus.

”Att sortera bioavfall är en ny sak för många som bor i egnahemshus. När man väl börjat blir det vanligtvis en vardaglig rutin”, uppmuntrar hon.

Du kan läsa mera om insamlingen av bioavfall på Rosk’n Rolls webbplats: www.rosknroll.fi/sv/bioavfall

FAKTA:

Sorteringsskyldigheten för bioavfall i östra Nyland utvidgas enligt följande:

  • 1.4.2024 Borgå centraltätort
  • 1.4.2025 Nickby och Söderkulla i Sibbo

Sorteringsskyldigheten gäller även fritidsbostäder på nämnda områden.

Du kan bekanta dig med Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för området på adressen www.ujlk.fi/sv/foreskifter-och-avgifter/