Biojätteen lajittelu laajenee pientaloihin Porvoossa

29.12.2023 Tiedote

Biojätteen lajitteluvelvoite laajenee huhtikuussa 2024 Porvoon keskustaajamaan. Alueen omakotiasujien tulee tammikuussa päättää, tilaavatko he biojätteen keräyksen vai kompostoivatko itse.

Kartta Porvoon lajitteluvelvoitealueesta
Porvoossa lajitteluvelvoite ulottuu kaupungin keskustan lisäksi Tolkkisten, Haikkoon, Hamarin, Alkrogin, Ölstensin, Eestinmäen, Hornhattulan, Kaupunkihaan, Ritan, Skaftkärrin, Kevätkummun, Pihlajantien sekä Tarkkisten kaupunginosiin. Sikosaarta lajitteluvelvoite ei koske.

Jäteyhtiö Rosk’n Roll lähettää vuoden vaihteessa Porvoon keskustaajaman omakotiasukkaille kirjeen, jossa kerrotaan eri biojätteen keräysvaihtoehdoista ja opastetaan tilaamaan palvelu.

Nykyinen jätelaki määrää, että jatkossa yli 10 000 asukkaan taajamissa jokaisen asuinkiinteistön tulee lajitella biojäte erikseen muusta jätteestä. Pihalle otetaan biojäteastia, jonka tyhjennys tilataan jäteyhtiöltä tai biojäte kompostoidaan itse. Kompostorin on oltava lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu, ja kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Keräyspalvelun voi tilata tai kompostoinnista voi ilmoittaa kätevästi lomakkeella, joka löytyy osoitteesta rosknroll.fi/biojate. Samalta sivulta löytyy myös kartta alueesta, jota lajitteluvelvoite koskee. Jos asukas on jo tehnyt jätehuoltoviranomaisellekompostointi-ilmoituksennykyisten määräysten mukaisesti (1.3.2022 jälkeen), asia on hänen osaltaan kunnossa.

Asukas voi odottaa kirjettä

”Velvoitealueen määrittelyssä on käytetty lähtökohtana Tilastokeskuksen virallista tilastollista taajamarajausta, joka voi erityisesti reuna-alueilla poiketa kuntien käyttämästä rajauksesta. Tämän vuoksi lajitteluvelvoite saattaa koskea myös kiinteistöjä, jotka sijaitsevat kunnan soveltamien taajamarajojen ulkopuolella”, Rosk’n Rollin palvelupäällikkö Tuija Klaus mainitsee.

Jos asukasta mietityttää, kuuluuko oma talo lajitteluvelvoitteen piiriin, hän voi rauhassa odottaa yhteydenottoa Rosk’n Rollilta. Jäteyhtiö lähettää kirjeet kaikille niille kiinteistöille, joita lajitteluvelvoite koskee ja joilta ei ole tietoa kompostoinnista.

Rosk’n Rollin toimialueella biojätteen lajitteluvelvoite laajenee pientaloihin alue kerrallaan. Keräykset ovat jo käynnistyneet Lohjalla ja Vihdissä. Porvoon jälkeen on vielä keväällä 2025 vuorossa Sipoon Nikkilä ja Söderkulla.

Omaa jäteastiaa ei kannata hankkia

Pientaloasujan ei kannata hankkia pihalle omaa biojäteastiaa, sillä 1–2 huoneiston kiinteistöillä jäteastiavuokra sisältyy tyhjennyksen hintaan. Hyvä vaihtoehto on myös ottaa yhteinen biojäteastia tai kompostori lähinaapurin kanssa.

Kustannuksiin tuo helpotusta myös se, että kun biojätteet lajittelee erikseen, voi sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää.

”Lähempänä keräyksen alkamista muistutamme vielä alkavasta keräyksestä sekä annamme käytännön neuvoja biojätteen lajittelun aloittamiseen kotona”, kertoo Tuija Klaus.

”Biojätteen lajittelu on monelle omakotiasujalle uusi asia. Alun jälkeen siitä kuitenkin tulee yleensä arkinen rutiini”, hän rohkaisee.

Biojätteen keräyksestä voi lukea lisää Rosk’n Rollin verkkosivuilta: www.rosknroll.fi/biojate

FAKTA:

Biojätteen lajitteluvelvollisuus laajenee Itä-Uudellamaalla seuraavasti:

  • 1.4.2024 Porvoon keskustaajama
  • 1.4.2025 Sipoon Nikkilä ja Söderkulla

Lajitteluvelvoite koskee myös mainittujen alueiden vapaa-ajan asuntoja.

Uudenmaan jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset on luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/maaraykset-ja-maksut