Sopkärlens tömningar försenas på grund av halka och strejk

25.1.2024 Aktuellt

En del av sopkärlens tömningar försenas nästa vecka på grund av halt väglag och konflikter på arbetsmarknaden. Strävan är att genomföra en del av nästa veckas tömningar i förväg. Tömningen kan utebli helt på fastigheter med korta tömningsintervall på två-tre veckor.

Det är svårt att exakt förutse strejkens effekter. Först på dagen för strejken vet man hur många av chaufförerna som inte dyker upp till sitt arbetspass och vilka rutter som därför inte körs. Kunder, vars sopkärl inte töms på grund av strejken, informeras via textmeddelande.

Utöver strejken störs transporterna av besvärligt väglag. Temperaturen växlar på båda sidorna av nollstrecket och vägarna är hala också nästa vecka, vilket gör att man inte med tunga fordon kommer fram till alla fastigheter. I synnerhet småvägar på egnahemshusområden och på kuperade områden kan det uppstå problem. Kunderna kan hjälpa sopbilen att nå ända fram genom att ploga och sanda.

Ifall sopkärlet på grund av den uteblivna tömningen hinner fyllas innan följande tömning, kan man avgiftsfritt placera en sopsäck intill sopkärlet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som situationen förorsakar våra kunder.