Missbruk och nedskräpning av avfallspunkter är fortfarande ett besvär

25.7.2022 Meddelande

Missbruk och nedskräpningen av blandavfalls- och ekopunkter är ett ständigt besvär, som förstärks speciellt under sommaren. En del av avfallspunkterna har kameraövervakning, men det löser inte hela problemet. Räkningen för städningen betalas i sista hand av kommunernas invånare.

”Visst har det förekommit nedskräpning tidigare också, men jämför man med läget till exempel för två år sedan så verkar inte mängden avfall som ska städas bort ha minskat. Man lämnar kanske till och med mera möbler och övrigt stort bråte åt gången än tidigare”, berättar servicemannen Toni Kuosmanen från Rosk’n Roll. Kuosmanen sköter kameraövervakningen och åker tidvis också med i städbilen för att samla in avfall från avfallspunkterna som inte hör hemma där.

”I värsta fall har det vid avfallspunkten sett ut som att man har dumpat en fullständig liten lägenhet med alla tillbehör”, berättar han.

Återvinnbart avfall hör hemma på ekopunkten och blandavfallspunkterna på glesbygden är endast menade för soppåsarna till de kunder som skilt betalar för användningen av dessa punkter. I sopkärlen får endast läggas sådant avfall som hör dit och inget får lämnas utanför kärlen.

Sopbilarna tömmer nytto- och blandavfallet som sorterats i sopkärlen, men de kan inte ta med sig skrot som lämnats utanför sopkärlen. Dessa måste alltid städas och fraktas bort för sig.

Större mängder avfall ska alltid föras till avfallsstationen. Förpackningsavfall, metall, elapparater och farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer. Blandavfall och några andra avfallsslag kostar att lämna, men till exempel för en tia kan du redan lämna upp till en kubik blandavfall.

Madrasser, hushållsapparater, byggavfall

Från eko-och blandavfallspunkterna i östra och västra Nyland städas årligen bort tiotusentals kilo sådant avfall som inte hör dit.

På punkterna lämnas bland annat madrasser, hushållsapparater och byggavfall. Uppstädningen av dessa ger årligen upphov till en räkning på ungefär 150 000 euro. Till den summan finns det ingen utsedd betalare, utan i sista hand höjer missbruket och nedskräpningen av eko- och blandavfallspunkterna alla kommuninvånares avfallsavgifter.

”Det verkar som om likgiltigheten sitter hårt hos en liten andel av människorna, tillika som en stor del återvinner och sorterar bättre än tidigare”, resonerar Rosk’n Rolls transportchef Mika Toivari.

Förutom kostnader, så orsakar skräpet miljöolägenheter när djur lätt kan sprida ut det på ett mycket större område.

Städning, information och övervakning

Rosk’n Roll effektiviserar tömningarna och städningarna av avfallspunkterna varje sommar. Flera av punkterna städas varje vecka.

”Det är klart att vi för vår del gör allt vi kan för att våra avfallspunkter ska hållas snygga Vi förutser helgernas tömningar, informerar om saken och ökar städningen. Delvis har vi lyckats också – till exempel den här midsommaren uppenbarade sig inte några större avfallshögar på insamlingspunkterna. Men ställvis finns det fortfarande problem. Och fastän någon avfallspunkt ännu på morgonen varit snnyggså krävs det inte mera än en nedskräpare för att samma plats på eftermiddagen redan ser tråkig ut.”

”Vi har flyttbara kameror som vi placerar vid de besvärligaste punkterna, och då vi med hjälp av kameran kan spåra den som lämnat det olovliga avfallet så får hen en städ- och sorteringsavgift hemskickad. Men man kan inte placera kameror vid alla avfallspunkter och de kan inte heller fakturera eller städa avfallet av sig själva, utan det kommer kostnader av övervakningen också.”

”Man får gärna meddela vår kundtjänst om nedskräpade avfallspunkter, så ingriper vi så fort som möjligt. Tillsammans håller vi omgivningen snygg”, uppmuntrar Toivari

Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 (vardagar kl. 8.30–15.30) eller asiakaspalvelu@rosknroll.fi