Midsommarfirandet påverkar också avfallshanteringen

16.6.2022 Meddelande
Jäteautonkuljettaja tyhjentää jäteastiaa kesäisessä maisemassa.
Under midsommarveckan körs avfallstransporterna en dag tidigare än normalt – från söndag före midsommar fram till torsdag. Med andra ord blir inga sopkärl otömda på grund av midsommaren.

Många trappar ner på tempot mot slutet av veckan och drar sig tillbaka för att fira midsommar. Bra att komma ihåg är att högsommarfesten även påverkar avfallshanteringen – oavsett om planerna inbegriper torp och toast skagen eller city och sik.

Midsommaren kommer med sköna stunder men också med en avfallstopp när stugorna fylls av gäster som stannar länge och invaderas av släktingar fulla av renoveringsiver. Rosk’n Rolls avfallsstationer betjänar såväl fast bosatta som fritidsboende och den rätta slutstationen för städlasten från stugan eller de bortrivna terrassbrädorna är just avfallsstationen.

Största delen av avfallet från hushåll tas rätt sorterat emot avgiftsfritt på Rosk’n Rolls avfallsstationer. Där hjälper våra servicerådgivare gärna till och vägleder kunderna så de kan lasta av de olika avfallsslagen i korrekta insamlingskärl och på rätt sopflak.

Ekenäs avfallsstation på sommaren.

”Det är ändå skäl att observera att vår kundtjänst samt våra avfallsstationer har stängt från fredag till söndag 24–26.6. På vår webbplats rosknroll.fi kan du behändigt kolla upp vilka dagar avfallsstationen närmast dig är öppen igen. Där hittar du också positionen för ekopunkten närmast dig”, påminner servicechef Tuija Klaus.

Högsommarens fest förorsakar även ändringar i sopkärlens tömningstidtabeller på Rosk’n Rolls område. Under midsommarveckan körs avfallstransporterna en dag tidigare än normalt – från söndag före midsommar fram till torsdag. Med andra ord blir inga sopkärl otömda på grund av midsommaren.

Om du framöver, inför kommande helger, vill veta om ditt avfallskärl töms på en avvikande dag så kan du beställa informationen av Rosk’n Roll via sms. Genom att beställa en sms-avisering på rosknroll.fi/tillaggstjanster får du information om avvikande tömningsdagar.

Blandavfallstömningarna och avfallsstationernas öppettider återgår till normal tidtabell måndag 27.6. Direkt efter midsommar kan det vara rusning både på avfallsstationerna och vid avfallspunkterna.

Midsommarens avfallsråd

Fira midsommar med lätt grepp med mindre avfall och städat slutresultat:

  • För dryckesburkar och flaskor till butikens pantautomat
  • Sortera nyttoavfallet (metall, papper, kartong, glas- och plastförpackningar) och packa avfallet tätt. Om möjligt, vänta till veckan efter midsommar med att föra avfallet till avfallspunkten.

Tillsammans ser vi till att avfallspunkterna hålls städade

”Vi beaktar midsommaren och sommarsäsongen i vår verksamhet. Under helger händer det lätt att avfallspunkterna svämmar över och under sommaren har vi till exempel gått in för tätare tömningsrytm för de flitigast använda blandavfalls- och ekopunkterna”, lyfter Tuija Klaus fram.

Sommarfirarna kan också själva påverka att avfallspunkterna hålls städade. Man får inte lämna avfall utanför kärlen vid eko- och blandavfallspunkterna. Till ekopunkterna kan alla invånare föra sitt återvinnbara avfall, medan behållarna vid blandavfallspunkterna är förbehållna kunder som betalar skilt för att få slänga sina soppåsar där.

Hjälp i sorteringsfrågor får du via avfallsguiden på Rosk’n Rolls webbplats: via sökfunktionen hittar du enkelt korrekta sorteringsanvisningar för allt från myggsprejburkar till avsvalnad aska.