Kyla och sjukdomsfall försenar tömningar

5.1.2024 Aktuellt

Det kalla vädret orsakar problem med utrustningen och sjukdomar försenar avfallstransporterna i Nyland. Det förekommer fördröjningar, framför allt vid tömningen av flerfackskärl. Även tömningen av bioavfallskärl är en aning försenade.

Tömningar kommer även att ske på söndagen. Trots detta, kan en del av tömningarna av flerfackskärl skjutas upp till nästa vecka. På grund av nyårsdagen är tömningsschemat redan en dag senare än normalt. Tömningen av blandavfall löper smidigt. Nästa vecka kommer en del av rutterna att köras med dubbelutrustning.

Sträng kyla orsakar bland annat startstörningar, frysning av mekanik och problem med lyftutrustningens hydraulik. Halka och otillräcklig plogning orsakar fortfarande svårigheter att ta sig fram till vissa platser. Sopbilar kan också behöva tömmas oftare, eftersom fruset avfall inte packas ihop på samma sätt som ofrusen.

Sopkärlen kan frysa fast i marken eller sopor kan frysa fast i kärlet. Nu gäller det att vara extra noggrann med bioavfallet, eftersom fuktigt bioavfall lätt fryser fast. Vid sträng kyla lönar det sig att packa bioavfallet mera omsorgsfullt än normalt. Det lönar sig att låta vätskorna rinna av först och helst kyla bioavfallet innan det läggs i kärlet.

Om fördröjningar informerar vi per textmeddelande de kunder som för ändamålet meddelat oss sitt telefonnummer. Du kan beställa textmeddelande om avvikande tömningsschema från Rosk’n Roll genom att fylla i blanketten på adressen rosknroll.fi/sv/tillaggstjanster/ eller genom att skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Vi beklagar eventuella olägenheter som fördröjningarna kan orsaka!