Kunderna är nöjda med avfallshanteringstjänsterna

5.9.2022 Meddelande

Kunderna är väldigt nöjda med det kommunala avfallshanteringsbolaget Rosk’n Rolls tjänster. I en kundförfrågan bedömdes bolagets tjänster till största delen som goda eller berömliga.

Mies tuo jätteitä ekopisteelle

Kunderna är väldigt nöjda med det kommunala avfallshanteringsbolaget Rosk’n Rolls tjänster. I en kundförfrågan bedömdes bolagets tjänster till största delen som goda eller berömliga.

Kunderna var mest nöjda med sopkärlens tömning (4,42 på en skala från 1–5) samt med servicen på avfallsstationerna (4,30/5). Även avfallsbolagets kundtjänst (telefonservice, e-tjänster, chatt) betygsattes som berömliga. Mest kritiska var kunderna i bedömningen av insamlingsnätverket av eko- och blandavfallspunkter samt av farligt avfall (3,60/5). I de öppna svaren riktades utvecklingsidéerna till avfallsstationernas öppettider, till prissättningen samt till avfallsrådgivningen.

Nästan hälften av dem som svarade på enkäten upplevde att de fått tillräckligt med information om avfallshanteringen – de som törstade efter mera information ville främst veta mera om sortering och återvinning av avfall. Kunderna uppgav Rosk’n Rolls kundtidning, som delas ut till hemmen, väggkalendern och bolagets nyligen förnyade webbplats som de viktigaste informationskällorna i avfallshanteringsfrågor.

Förfrågan upprepades med så gott som samma innehåll som i fjol.

”På Rosk’n Roll har kundnöjdheten varit god redan i flera års tid, och resultaten från i år var till och med snäppet bättre över hela linjen jämfört med i fjol”, gläder sig verkställande direktör Vesa Heikkonen.

”Vi uppskattar att så många har tagit sig tid och fördjupat sig i förfrågan. Vi går noggrant igenom svaren och responsen som vi fått”, tillägger Heikkonen.

Innolink genomförde förfrågan 2022 och sammanlagt 1187 fast bosatta och fritidsboende i västra och i östra Nyland svarade på den.