Jätehuoltopalveluihin ollaan tyytyväisiä

5.9.2022 Tiedote

Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä kunnallisen jätehuoltoyhtiön, Rosk’n Rollin, palveluihin. Yhtiön palvelut saivat asiakaskyselyssä suurimmaksi osaksi hyvät tai kiitettävät arviot.

Mies tuo jätteitä ekopisteelle

Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat jäteastian tyhjennykseen (4,42 asteikolla 1–5) sekä jäteasemien palveluihin (4,30/5). Myös jäteyhtiön asiakaspalvelu (puhelinpalvelu, sähköinen asiointi, chat) keräsi kiittäviä arvioita (4,1/5). Kriittisimpiä asiakkaat olivat arvioinneissaan eko- ja sekajätepisteistä (3,86/5) sekä vaarallisen jätteen keräysverkostosta (3,60/5).  Avoimista vastauksista kehittämisajatuksia kohdistui myös jäteasemien aukioloihin, hinnoitteluperusteisiin sekä jäteneuvontaan.

Lähes puolet vastanneista koki saaneensa tarpeeksi tietoa jätehuollosta – lisää tietoa janoavat toivoivat sitä lähinnä lajittelusta ja jätteiden hyödyntämisestä. Tärkeimpinä jätehuollon tietolähteinään asiakkaat ilmoittivat Rosk’n Rollin kotiin jaettavat asiakaslehden ja seinäkalenterin sekä yhtiön vastikään uusitut verkkosivut.

Kysely toistettiin lähes samansisältöisenä kuin viime vuonna.

”Asiakastyytyväisyys Rosk’n Rollilla on ollut hyvä jo useamman vuoden ajan, tämän vuoden tulokset olivat kautta linjan jopa hieman viimevuotisia parempia”, toimitusjohtaja Vesa Heikkonen iloitsee.

”Arvostamme sitä, että niin moni on käyttänyt aikaansa ja paneutunut kyselyyn. Käymme saamamme vastaukset ja palautteen huolellisesti lävitse”, lisää Heikkonen.

Kyselyn toteutti Innolink toukokuussa 2022 ja siihen vastasi yhteensä 1187 vakituista ja vapaa-ajan asukasta Itä- ja Länsi-Uudeltamaalta.