Julens avfallshantering

19.12.2022 Meddelande

Rosk’n Rolls avfallsstationer är stängda 24–26.12.2022 samt på trettondagen 6.1.2023. I övrigt betjänar stationerna kring årsskiftet enligt normala vinteröppettider. Kontrollera öppettiderna för närmaste avfallsstation på Rosk’n Roll’s webbplats.   

  
I år inverkar inte helgerna på sopkärlens tömningstidtabeller. Ibland kan ändå tömningsdagen för fastighetens sopkärl avvika från det normala. Så kan vara fallet förutom under helger, även på grund av besvärligt väglag. Om du vill veta när ditt sopkärl töms under undantagsveckor, så kan du beställa ett textmeddelande. Meddela ditt mobilnummer på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi/sv/tillaggstjanster/

Sorterat nyttoavfall till insamlingen   

Under julen uppkommer det vanligtvis mera avfall i hemmen än vanligt. Med bra planering kan man förebygga uppkomsten av avfall samt undvika rusning vid sopkärlen. Om möjligt, vänta några dagar efter helgerna med att föra nyttoavfallet till insamlingskärlen, så att kärlen hinner tömmas. Större partier kartong, metall, glas- och plastförpackningar kan även föras avgiftsfritt till avfallsstationen.   

Rosk’n Roll samlar in julgranar från de rad- och höghusfastigheter på över fem lägenheter som hör till bioavfallsinsamlingen. Granarna kan lämnas i närheten av sophuset, utanför det låsta utrymmet senast 15.1.2023. Granar tas också emot utan avgift på alla Rosk’n Rolls avfallsstationer under deras öppettider. I östra Nyland finns dessutom insamlingsplatser för granar, där granen avgiftsfritt kan lämnas för insamling.

 Tips inför julen gällande avfallsminimering och sortering samt var man hittar insamlingsplatserna för granarna i östra Nyland hittas på Rosk’n Rolls webbplats på adressen rosknroll.fi/sv/julens-avfall. Från sidan kan även printas ut sorteringstips inför julen till exempel till husbolagets anslagstavla.