Slaktavfall

älg, hjort, rådjur, jaktavfall, kadaver, vilt

Vi kan endast ta emot slaktrester från vilda djur. Den kommunala veterinären rådger om bortskaffandet av slaktkroppar från produktionsdjur. Man ska komma överens om mottagningen av slaktavfall minst 1 dygn på förhand. Munka tfn 020 637 7020 eller e-post, munkkaa@rosknroll.fi, Domargård tfn 020 637 7080 eller e-post info.domargard@rosknroll.fi

Enskilda små döda djur kan läggas i det egna blandavfallskärlet inpackade.

Hör till avfallsslaget

Specialavfall

Information om avfallet

Som specialavfall räknas avfall som kräver specialbehandling, såsom avfall som ska täckas genast.

Specialavfall tas endast emot på avfallscentralerna och enligt förhandsöverenskommelse.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.28 € / kg
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Lojo avfallscentral: under 200 l
Borgå avfallscentral: under 200 l