Papperskvitton

papperskvitto

Kvitton av termopapper är blandavfall.

Hör till avfallsslaget

Papper

Information om avfallet

Pappersavfall är avfall som uppstår av kopieringspapper som används i kontor och hushåll samt av papper som kommer via
brevluckan.

Sortera pappret i fastighetens papperskärl eller för till ekopunkten. För pappret till insamling utan att packa in det. Nitar och klämmare behöver inte tas bort. Strimlat papper lönar sig ändå att packa i till exempel en vit papperspåse för att det inte ska spridas med vinden då kärlet töms. Stora partier ska alltid föras till avfallsstationen.

Insamlingsställen

Fastighetens papperskärl
Ekopunkt
Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Returpapper transporteras via förgranskning vidare till produktionsanläggningarna. Mjukpapper tillverkas i Finland och tidnings- och tidskriftspapper bl.a. i Tyskland. Byggnadsmaterialsindustrin tillverkar bl.a. isoleringsskivor, cellull samt cellulosafiber som kan spridas ut för hand.

Läs mera om materialets återvinning
Encore Miljötjänster