Kvistar och krattavfall, blandlass

Hör till avfallsslaget

Kvistar och krattavfall, blandlass

Information om avfallet

Osorterade stora lass med kvistar och krattavfall tas emot på avfallscentralerna.

Små lass tas emot som brännbart blandavfall enligt priset för blandavfall.