Kvistar av hagtorn

klipprester från häck

Hör till avfallsslaget

Kvistar och grenar

Information om avfallet

I risavfallet hör ris och kvistar från träd och buskar, samt växtdelar av växter med vedartad stam.

Kvistar och grenar som har sorterats separat tas emot på avfallsstationerna och avfallscentralerna. Flis från grenar kan användas i den egna trädgården som täckmaterial eller som strömaterial i kompostorn.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Askola avfallsstation: under 2 m3
Hangö avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Ingå avfallsstation: under 2 m3
Karis avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Karislojo avfallsstation: under 2 m3
Högfors avfallsstation: under 2 m3
Lojo avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Lovisa avfallsstation: under 5 m3
Borgnäs avfallsstation: under 2 m3
Borgå avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Pusula avfallsstation: under 2 m3
Strömfors avfallsstation: under 2 m3
Sibbo avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Ekenäs avfallsstation: under 2 m3
Vichtis avfallsstation: ingen mängdbegränsning

Vad händer med avfallet?

Kvistarna och grenarna krossas och fliset används för värme- samt möjligen elproduktion. Genom användningen av dessa kan vi spara på förnybara naturresurser, eftersom de ersätter junfruliga träbränslen i energiproduktionen.