Halkan orsakar förseningar i sopkärlens tömningar

21.12.2023 Aktuellt

En del av avfallstransporterna är i Nyland försenade på grund av det exceptionellt hala väglaget. Vi strävar efter att tömma sopkärlen så fort som möjligt men en del av tömningarna kan möjligen bli till efter jul.

De isiga vägytorna har försvårat tömningarna av sopkärl sedan tisdag. Avfallstransporterna är försenade och alla tömningar har inte kunnat utföras. Ersättande rutter görs som bäst och de fortsätter till och med lördag.

I östra Nyland fås största delen av tömningarna gjorda före jul ifall föret inte försämras t.ex. på grund av snöfall. I västra Nyland där förhållandena är svårare och halka förekommer på stora områden, måste en del av tömningarna vänta till efter jul eller kan helt och hållet bli bort.

Ifall tömningen har blivit ogjord och sopkärlet är fullt, kan avfallet som inte ryms läggas i en säck bredvid kärlet.

Om fördröjningen informerar vi per textmeddelande de kunder som för ändamålet meddelat oss sitt telefonnummer.

Du kan beställa textmeddelande om avvikande tömningsschema från Rosk’n Roll genom att fylla i blanketten på adressen rosknroll.fi/sv/tillaggstjanster/ eller genom att skicka e-post till adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Vi beklagar eventuella olägenheter som fördröjningarna kan orsaka.