De ambulerande insamlingarna samlade in nästan 100 ton avfall för framtida nytta

29.9.2022 Meddelande

Totalt 30 000 kg farligt avfall och 65 500 kg metallskrot, det var vad invånarna i västra och östra Nyland lämnade in till årets Otto och Romulus-insamlingar. Det lokala avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll har redan i åratal organiserat ambulerande avfallsinsamlingar på våren och sommaren. Efter två coronaundantagsår kunde insamlingarna organiseras i normal ordning igen i år.

Vårens och sommarens avfallsinsamlingar är välbekanta för många av invånarna och sommargästerna på området, och någonting som man vet att vänta på. I år har mängden insamlat avfall minskat en aning jämfört med tidigare år. Samma trend har noterats också hos andra avfallsbolag på området.

”I praktiken verkar den sjunkande avfallsmängden förklaras av en liten minskning i kundmängderna. Kilogrammängderna per kund har hållits på ungefär samma nivå som tidigare. Även om vi inte riktigt nått upp till insamlingsmängderna från tidigare år, så lämnades ändå så mycket farligt avfall och metallskrot till insamlingen att vi är nöjda med de genomförda rundorna”, konstaterar service- och utvecklingsdirektör Marko Printz.

Många faktorer, såsom vädret och tillgängligheten på andra avfallshanteringstjänster, inverkar på de ambulerande insamlingarnas kundmängder. Metall och farligt avfall tas året om emot på avfallsstationerna och i containrarna för farligt avfall.

I västra Nyland ordnades de ambulerande avfallsinsamlingarna på sju kommuners område den 2–23.5 och den 7–20.7. Runt 18 600 kg farligt avfall och drygt 28 700 kg metallskrot plockades med i lasten från de här rundorna.

Vårturnén i östra Nyland organiserades på fem kommuners område den 2–14.5 och sommarturnén genomfördes i skärgården den 4–21.7 på populärt sätt: med pråm. Under de östnyländska rundorna samlades det in totalt cirka 11 400 kg farligt avfall och runt 36 800 kg metallskrot.

Vaarallisen jätteen keräysauto Sammatissa

Avfallsinsamlingarna genomförs med hänsyn till miljöfördelar och invånarnas behov

Såväl farligt avfall som metallskrot, precis som många andra avfallsslag, tas kontinuerligt emot på avfallsstationerna avgiftsfritt. Farligt avfall och metall har som avfallsslag valts ut för de ambulerande insamlingarna på grund av återvinningsnyttan.

”Det är av yttersta vikt att få bort farligt avfall som samlats i hemmen och på gårdsplaner. Redan en liten mängd farligt avfall orsakar skador och till och med farosituationer, ifall det hamnar i naturen eller kommer i kontakt med människor”, påminner Printz.

”Metall är igen ett utomordentligt material för återvinning eftersom det kan användas till nya metallprodukter oändligt många gånger och den vägen sparar på naturresurserna. Å andra sidan verkar det som om metallskrot lätt samlas på hög hemma hos folk, så år efter år har kunderna ett behov av att bli av med det på ett enkelt sätt”, fortsätter Printz.

Nästa års ambulerande insamlingar planeras just nu på Rosk’n Roll. Några justeringar i tidtabellerna är eventuellt aktuella utifrån respons från kunderna, men meningen är att Otto och Romulus-bilarna traditionsenligt drar ut på turné igen våren 2023.