Brand på Lojo avfallscentral på onsdagen – kunderna betjänas som normalt

6.7.2023 Meddelande

Sent på onsdagseftermiddagen uppstod en häftig brand på sorteringsfältet på Lojo avfallscentral i Munka. Eftersläckningen pågick till sent på kvällen. Sorteringsfältet används inte av privatkunder, det vill säga det går att besöka avfallscentralen i normal ordning i dag, torsdag 6.7.

Tulipalo Munkkaan lajittelukentällä.
En brand uppstod på sorteringsfältet för blandavfall på Lojo avfallscentral på onsdagen.

Brandplatsen ligger på cirka en kilometers avstånd från porten till Lojo avfallscentral, på ett fält där brännbart och icke-brännbart avfall sorteras. Stora lass blandavfall förs till sorteringsfältet.

Spåren efter branden är röjda och stora lass tas igen emot på sorteringsfältet. Även personkunder kan besöka avfallscentralen i normal ordning.

Det var en anställd på avfallscentralen som vid 17-tiden på onsdagen upptäckte lågorna i den stora sorteringshögen med blandavfall, som är belägen utanpå Lojo avfallscentrals deponi. Branden orsakade kraftig rökutveckling. Vid halvtiotiden på kvällen meddelade Västra Nylands räddningsverk att röken inte längre orsakade fara.

Släckningsarbetena pågick till klockan 23 och avfallsstationspersonalen avlägsnade sig vid tvåtiden på natten.

Inga personskador uppstod.

Orsaken till branden är inte känd, men tidvis börjar lättantändligt eller pyrande avfall som finns i blandavfallet brinna. Personalen på Rosk’n Rolls avfallsstationer är utbildade i hur man agerar i dylika situationer.