Bioavfall sorteras snart i egnahemshus i de största tätorterna

27.3.2023 Meddelande

I fortsättningen ska bioavfall sorteras separat på alla fastigheter – även i egnahemshus – i Finlands största tätorter. På Rosk’n Rolls verksamhetsområde är det Lojo- och Nummelaborna som först berörs av sorteringsskyldigheten.

Kartta Lohjan alueelta, jossa biojätteen lajitteluvelvoite myös omakotitaloilla
I Lojo berör skyldigheten att sortera bioavfall ett område som börjar i Muijala och fortsätter via Lojo centrum till Gerknäs och Routio.

Sorteringsskyldigheten, som bottnar i den förnyade avfallslagen, innebär att varenda bostadsfastighet i tätorter med över 10 000 invånare måste sortera bioavfall skilt från övrigt avfall. På gården har man ett bioavfallskärl vars tömning beställs från avfallsbolaget eller också komposterar man bioavfallet själv. Kompostorn måste vara värmeisolerad och skyddad från skadedjur och en anmälan om kompostering bör göras till avfallshanteringsmyndigheten.

På Rosk’n Rolls verksamhetsområde utvidgas sorteringsskyldigheten till småhus områdesvis, med början i västra Nyland där Lojos största enhetliga tätortsområde och Nummela i Vichtis är först ut. Området i Lojo omfattar flertalet stadsdelar längs med stamväg 25, från Muijala till Lojo centrum och vidare via Virkby till Gerknäs samt även till Routio. I Nummela sträcker sig området från Lankila till Hiidenmäki och från Hiidenranta till Enäranta och Linnanniittu.

Bioavfallets sorteringsskyldighet utvidgas under de följande åren till östra Nyland och inbegriper Borgå centraltätort samt Nickby och Söderkulla i Sibbo.

”Statistikcentralens officiella, statistiska tätortsavgränsning har använts som utgångspunkt för gränsdragningen. Det här är orsaken till att sorteringsskyldigheten även kan beröra invånare vars fastigheter ligger utanför tätortsgränserna som kommunerna tillämpar”, säger Rosk’n Rolls service- och utvecklingsdirektör Marko Printz.

Invånarna har brev att vänta

Ifall invånaren är osäker på om den egna fastigheten omfattas av sorteringsskyldigheten eller inte, så kan han eller hon i lugn och ro vänta på att Rosk’n Roll tar kontakt. Ungefär ett halvt år innan insamlingen inleds skickar avfallsbolaget brev till alla fastigheter som berörs av sorteringsskyldigheten och för vilka vi saknar uppgifter om kompostering.

Ifall invånaren redan meddelat avfallshanteringsmyndigheten att han eller hon komposterar enligt de rådande föreskrifterna, så är allting okej för den invånarens del. Anmälan kan göras på adressen ujlk.fi/sv.

”Först ut är Lojoborna som får brev nu i början av april och följande i turen i maj är Nummelaborna. I brevet berättar vi närmare om sopkärlsalternativen och ger råd om hur man beställer tjänsten av oss. När insamlingsstarten närmar sig påminner vi ännu om att insamlingen kör i gång och ger praktiska råd om hur man kan börja sortera bioavfall hemma”, säger servicechef Tuija Klaus.

”För många som bor i egnahemshus är sortering av bioavfall en ny sak. Efter en tid blir sorteringen ändå rutin i vardagen”, uppmuntrar Tuija Klaus.

Det lönar sig inte att skaffa ett eget sopkärl

Det ventilerade bioavfallskärlet är det förmånligare av insamlingsalternativen eftersom det behöver tömmas mera sällan. Det förutsätter ändå att användaren alltid packar bioavfallet i papperspåse samt minimerar fukten.

För den som bor i småhus lönar det sig inte att skaffa ett eget bioavfallskärl till gården, utan i stället hyra det av Rosk’n Roll. För fastigheter med 1–2 lägenheter ingår sopkärlets hyra i priset på tömningen.

Rosk’n Rolls rekommendation för egnahemshus är ett 140-liters ventilerat bioavfallskärl. För det kan man få förlängt, det vill säga fyra veckors tömningsintervall. Det går också att välja ett vanligt bioavfallskärl där tömningsintervallet är minst två veckor.

”Det ventilerade bioavfallskärlet med längre tömningsintervall, som vi rekommenderar, blir förmånligare än ett vanligt bioavfallskärl. Men det förutsätter att bioavfallet packas i en papperspåse och också i övrigt att man kontrollerar bioavfallets fuktighet där hemma”, säger Tuija Klaus.

Ett bra alternativ är också att gå in för ett gemensamt bioavfallskärl eller att dela kompostor med närmaste grannen. Kostnaderna för det gemensamma sopkärlet delas mellan grannarna och vartdera hushållet får en egen faktura från Rosk’n Roll.

Kostnaderna lättas också upp av att blandavfallskärlets tömningsintervall kan förlängas till fyra veckor när man sorterar bioavfallet separat. Den som omsorgsfullt sorterar allt sitt avfall kan via avfallsnämnden ansöka om ett tömningsintervall på hela 6–8 veckor för blandavfallets del.

Du kan läsa mera om insamlingen av bioavfall på Rosk’n Rolls webbplats: www.rosknroll.fi/bioavfall

FAKTA:

På Rosk’n Rolls område utvidgas skyldigheten att sortera bioavfall enligt följande:

  • 1.9.2023 Lojos största tätortsområde; bl.a. Muijala, Vendelä, Lojo centrum, Virkby, Gerknäs, Routio
  • 1.11.2023 Nummela i Vichtis; bl.a. Lankila, Nummela centrum, Hiidenmäki, Hiidenrata, Enäranta, Linnunniittu
  • 1.4.2024 Borgå centraltätort
  • 1.4.2025 Nickby och Söderkulla i Sibbo

Sorteringsskyldigheten gäller även fritidsbostäder på ovannämnda områden.

Man kan bekanta sig med Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för området på adressen www.ujlk.fi/sv