Biojätteen lajittelu omakotitaloihin suurimmissa taajamissa

27.3.2023 Tiedote

Jatkossa Suomen suurimpien taajamien kaikissa kiinteistöissä – myös omakotitaloissa – lajitellaan biojäte erikseen. Rosk’n Rollin toimialueella lajitteluvelvoite koskee ensimmäisenä lohjalaisia ja nummelalaisia.

Kartta Lohjan alueelta, jossa biojätteen lajitteluvelvoite myös omakotitaloilla
Lohjalla biojätteen lajitteluvelvoite koskee aluetta, joka alkaa Muijalasta jatkuen Lohjan keskustan kautta Kirkniemeen sekä Routiolle.

Uudistetusta jätelaista tuleva velvoite merkitsee sitä, että yli 10 000 asukkaan taajamissa jokaisen asuinkiinteistön tulee lajitella biojäte erikseen muusta jätteestä. Pihalle otetaan biojäteastia, jonka tyhjennys tilataan jäteyhtiöltä tai biojäte kompostoidaan itse. Kompostorin on oltava lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu, ja kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Rosk’n Rollin toimialueella biojätteen lajitteluvelvoite laajenee pientaloihin alue kerrallaan alkaen Länsi-Uudeltamaalta, jossa se koskee Lohjan suurinta yhtenäistä taajama-aluetta sekä Vihdin Nummelaa. Lohjan alue kattaa kaupunginosia laajalti kantatie 25:n varrelta Muijalasta Lohjan keskustan ja Virkkalan kautta Kirkniemeen sekä myös Routiolle. Nummelassa alue ulottuu Lankilasta Hiidenmäkeen, Hiidenrannasta Enärantaan ja Linnanniittuun.

Itä-Uudellamaalla biojätteen lajitteluvelvoitteen piiriin liittyvät seuraavina vuosina Porvoon keskustaajama sekä Sipoon Nikkilä ja Söderkulla.

”Rajauksessa on käytetty lähtökohtana Tilastokeskuksen virallista tilastollista taajamarajausta, joka voi erityisesti reuna-alueiltaan poiketa kuntien käyttämästä rajauksesta. Tämän vuoksi lajitteluvelvoite voi koskea myös asukkaita, joiden kiinteistöt sijaitsevat kunnan soveltamien taajamarajojen ulkopuolella”, Rosk’n Rollin palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz mainitsee.

Asukas voi odottaa kirjettä

Jos asukasta mietityttää, kuuluuko oma talo lajitteluvelvoitteen piiriin, hän voi rauhassa odottaa yhteydenottoa Rosk’n Rollilta. Jäteyhtiö lähettää kirjeet noin puoli vuotta ennen keräyksen alkamista kaikille niille kiinteistöille, joita lajitteluvelvoite tulee koskemaan ja joilta ei ole tietoa kompostoinnista.

Jos asukas on jo ilmoittanut jätehuoltoviranomaisellekompostoivansa nykyisten määräysten mukaisesti, asia on hänen osaltaan kunnossa. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa ujlk.fi.

”Ensimmäisinä kirjeen saavat lohjalaiset nyt huhtikuun alussa ja seuraavaksi nummelalaiset toukokuussa.  Kirjeessä kerromme tarkemmin eri jäteastiavaihtoehdoista ja opastamme tilaamaan palvelun meiltä. Lähempänä keräyksen alkamista muistutamme vielä alkavasta keräyksestä sekä annamme käytännön neuvoja biojätteen lajittelun aloittamiseen kotona”, kertoo palvelupäällikkö Tuija Klaus.

”Biojätteen lajittelu on monelle omakotiasujalle uusi asia. Alun jälkeen siitä kuitenkin tulee yleensä arkinen rutiini”, Tuija Klaus rohkaisee.

Omaa jäteastiaa ei kannata hankkia

Tuulettuva biojäteastia on biojätteen keräysvaihtoehdoista edullisempi, koska se voidaan tyhjentää harvemmin. Sen käyttö edellyttää biojätteen pakkaamista aina paperipussiin sekä kosteuden minimointia.

Pientaloasujan ei kannata hankkia pihalle omaa biojäteastiaa, vaan vuokrata se Rosk’n Rollilta. 1–2 huoneiston kiinteistöillä jäteastiavuokra sisältyy tyhjennyksen hintaan.

Rosk’n Rollin suositus omakotitaloille on tuulettuva 140-litrainen biojäteastiaa, jolle saa pidemmän eli neljän viikon tyhjennysvälin. Valittavissa on myös tavallinen biojäteastia, jolla on vähintään kahden viikon tyhjennysväli.

”Pidemmällä tyhjennysvälillä suosittelemamme tuulettuva astia tulee tavallista biojäteastiaa edullisemmaksi, mutta se edellyttää biojätteen pakkaamista paperipussiin sekä muutenkin biojätteen kosteuden hallintaa kotona”, Tuija Klaus kertoo.

Hyvä vaihtoehto on myös ottaa yhteinen biojäteastia tai kompostori lähinaapurin kanssa. Yhteisen jäteastian kulut jaetaan naapureiden kesken ja Rosk’n Roll lähettää kullekin taloudelle oman laskunsa.

Kustannuksiin tuo helpotusta myös se, että kun biojätteet lajittelee erikseen, voi sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää neljään viikkoon. Jos lajittelee huolella kaikki jätteensä, jätelautakunnalta voi hakea jopa 6–8 viikon tyhjennysväliä sekajätteelle.

Biojätteen keräyksestä voi lukea lisää Rosk’n Rollin verkkosivuilta: www.rosknroll.fi/biojate

FAKTA:

Rosk’n Rollin toiminta-alueella biojätteen lajitteluvelvollisuus laajenee seuraavasti:

  • 1.9.2023 Lohjan suurin taajama-alue; mm. Muijala, Ventelä, Lohjan keskusta, Virkkala, Kirkniemi, Routio
  • 1.11.2023 Vihdin Nummela; mm. Lankila, Nummelan keskusta, Hiidenmäki, Hiidenranta, Enäranta, Linnunniittu
  • 1.4.2024 Porvoon keskustaajama
  • 1.4.2025 Sipoon Nikkilä ja Söderkulla

Lajitteluvelvoite koskee myös mainittujen alueiden vapaa-ajan asuntoja.

Uudenmaan jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset on luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/maaraykset-ja-maksut