Avfallsstationernas prislista för hushåll stora laster

Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %Prislistan gäller för kunder som betalar grundavgift för avfallshanteringen till Rosk’n Roll.

Stora lass = ett lass som transporteras med lastbil eller traktor.

Pris
281.54 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
206.71 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Hangö avfallsstation: endast ti-fr kl. 11-16 251.16 € / t
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Pris
206.71 € / t (inkl. avfallsskatt, 80 €/t), transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
0.00 €
Pris
74.09 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
281.54 € / t, transportdokument krävs
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Pris
51.13 € / t
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Karis avfallsstation: 11.95 € / alkava m3
Lojo avfallscentral
Borgå avfallscentral
Sibbo avfallsstation: 11.95 € / påbörjad m3
Vichtis avfallsstation: 11.95 € / påbörjad m3

Övriga priser

Personhjälp 29,64 € / påbörjad ½ h
Maskinhjälp, t.ex. lossning av lass, 59,27 € / påbörjad ½ h
Mottagningsavgift, debiteras av avgiftsbelagda lass som vägs, 20,75 €/gång
Städ- och sorteringsavgift, kan debiteras vid missbruk, 80,00 €/avfallsstation och 150,00 €/avfallscentral