Äpplen och bärmäsk lockar getingar till sopkärlen

2.8.2022 Meddelande
Äppelträd

Snart är hemträdgårdarnas äppelsäsong här igen. Avfallsäpplen och övriga frukter som farit illa kan föras till Rosk’n Rolls avfallsstationer, ifall man inte själv kan utnyttja dem. Getingar som lockas av dofterna från bioavfall som slängts i sopkärlet är ofta sensommarens besvär.

Hushåll kan föra upp till 200 l avfallsäpplen gratis till avfallsstationen per gång. Avfallsäpplen som lämnas till avfallsstationen transporteras till inhemska biogasanläggningar, där de används för framställning av biogas. Det lönar sig ändå att i första hand söka andra sätt att utnyttja överflödiga äpplen: förutom den egna bekantskapskretsen kan användbara äpplen erbjudas via sociala medier eller till närområdets stall och jaktföreningar.

Små mängder avfallsäpplen kan komposteras i en värmeisolerad kompostor som är skyddad från skadedjur, eller slängas i fastighetens bioavfallskärl. Stora mängder äpplen gör det flyttbara sopkärlet alltför tungt.

Vid sopkärlen gäller det att akta sig för getingar nu på sensommaren. Speciellt oförpackat sött avfall, såsom frukt och bärmäsk, lockar de stickande insekterna till sopkärlen. Getingarna utgör en risk speciellt för sopbilschaufförerna.

Det går att undvika getingar vid sopkärlen genom att sortera bioavfallet i rätt sopkärl eller i kompostorn och genom att packa in avfallet ordentligt. Det lönar sig ändå att kontrollera sopkärlen för eventuella getingbon och ta bort möjliga bon, vid behov med hjälp av en expert.