Ännu smidigare med självbetjäning

7.6.2024 Aktuellt
Asiakas käyttää kännykällä itsepalveluohjelmaa

Självbetjäning är i bruk på vissa av Rosk’n Rolls avfallsstationer och i automatcontainrarna för farligt avfall. När du använder självbetjäningen matas uppgifterna om avfallet in på förhand och betalas i webbtjänsten.

Före självbetjäningsbesöket matar du i förväg in dina kontaktuppgifter och informationen om avfallet på adressen rosknroll.materialport.com. Om det finns avgiftsbelagt avfall i lasset, betalar du det på samma gång. Efter det får du via webbtjänsten en länk som öppnar porten till avfallsstationen eller dörren till containern.

Du kan mata in informationen om avfallet och betala det i förskott även när du besöker avfallsstationen under dess öppettider.

Självbetjäningen ger längre öppettider

Självbetjäning finns redan nu som alternativ på fem av Rosk’n Rolls avfallsstationer. Senast, i början av april, anslöt sig avfallsstationerna i Högfors och Askola till nätverket av självbetjäningsstationer. Nästa år planeras självbetjäning på stationerna i Borgnäs och Hangö.

Alla Rosk’n Rolls avfallsstationer har också i fortsättningen betjäningstider då personalen är på plats.

Självbetjäningen används på avfallsstationerna endast under sommarsäsongen 1.4–31.10. På allmänna elgdagar såsom Kristi himmelsfärdsdag eller midsommarafton är självbetjäningen stängd. 

Automatcontainrar för farligt avfall

Automatcontainrarna fungerar enligt samma princip som självbetjäningsstationerna: i webbtjänsten Materialport matar du i förväg in informationen om allt farligt avfall du tänkt lämna i containern.

Självbetjäningscontainrarna är endast till för farligt avfall från hushåll som betalar grundavgift. Stora mängder ska föras till avfallsstationerna.

Farligt avfall ska föras till containrarna i slutna förpackningar där innehållet i förpackningen framkommer tydligt.

Juha Koivula använder automatcontainern för farligt avfall:

”Jag bor i Lovisa och automatcontainern för farligt avfall i Forsby är lämpligt belägen längs min rutt när jag kör till Borgå eller Helsingfors. Jag bor i egnahemshus och det uppkommer oundvikligen farligt avfall när det finns alla möjliga mojänger som måste fixas. När jag servar båten eller bilarna blir det ibland spillolja över och när jag renoverar inom- eller utomhus blir det kvar målarfärger.

Det underlättar vardagen att jag kan besöka containern för farligt avfall när jag vill, utan att tänka på öppettider. Mängdbegränsningen för farligt avfall är under 20 kilogram, men i vårt hushåll överskrids nog inte gränsen. Det är enkelt att sköta allt på webben och det kan man också göra när det passar en bäst. För att kunna använda tjänsten behöver man inte som privatkund registrera sig som användare, men man kan så klart göra det. Då är det ännu snabbare att göra sin anmälan i webbtjänsten.”