Kan man ha ett tillfälligt uppehåll i sopkärlets tömning?

Det kan man. Det går att ha ett tillfälligt uppehåll i tömningen av sopkärlet vid en fast bostad i sådana fall där ingen vistas i bostaden – till exempel under en semesterresa. Man måste meddela om uppehållet till vår kundtjänst minst två veckor innan önskad tidpunkt. Som mest kan man ha ett tömningsuppehåll på ett halvt år. För längre avbrott måste man ansöka om lov via Nylands avfallshanteringsmyndighet.