Var kan man placera sopkärlet?

Det är viktigt att placera sopkärlen rätt för att tömningen ska löpa tryggt och effektivt.

Sopkärl som flyttas för hand ska placeras så att de är lätta att hitta (inte bakom ett träd eller bakom huset), flytta på och tömma. Det underlättar sopbilschaufförens jobb om husets nummer är synligt. Vid behov kan numret markeras med ett klistermärke på sopkärlet. Dekaler kan beställas via oss per e-post på asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Sopbilen ska ha fri passage till ett avstånd på mindre än 10 meter från sopkärlet. För sopkärl som är placerade längre bort debiteras en flyttavgift som bestäms enligt avfallstaxan.

Tänk på det här när du placerar sopkärlet:

  • Underlaget är jämnt och i marknivå.
  • Sopbilen kommer ändra fram till (vägen håller, bärighet på över 28 t), på mindre än 10 meters avstånd. Rutten för bilen och för chauffören är fri: grenar kapade, snöröjningen gjord och vägen sandad.
  • Om sopkärlet inte är på din mark måste du ha lov av markägaren för att placera ut sopkärlet.
Ohjekuva omakotitalon jäteastian sijoittamisesta

Ifall sopkärlet står på en plats som kräver att sopbilen backar över 40 meter, kan en avfallstaxaenlig avgift debiteras för backandet.

Du hittar ytterligare information om husbolagets avfallsutrymmen via knappen här inunder.