Vad innehåller tömningsavgiften för sopkärlet?

Tömningsavgiften omfattar:

  • tömning av sopkärlet
  • transport av avfallet
  • behandling av avfallet
  • spolning av sopkärlet en gång om året.

Tömningsavgiften debiteras fastän sopkärlet är tomt.