Huset står tomt, måste man ändå vara ansluten till avfallshanteringen?

Om en fastighet registrerad för permanent bostadsbruk står tom och ingen är skriven på adressen så behöver man inte beställa avfallshanteringstjänster till fastigheten. Fastigheten måste ändå vara ansluten till den kommunala avfallshanteringen, vilket innebär att avfallshanteringens grundavgift uppbärs även för en bostad som står tom.

Ifall det finns invånare skrivna på fastigheten (enligt uppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) så måste man beställa avfallshanteringstjänster. Ifall bostaden är obeboelig kan avfallshanteringstjänsterna avbrytas på vissa premisser. I det fallet måste man vara i kontakt med avfallshanteringsmyndigheten.