Orsakar inte bioavfallskärlet luktolägenheter under sommarhettan, ifall det töms med två eller till och med fyra veckors mellanrum? 

Rätt hantering av bioavfallet före det läggs i sopkärlet förebygger luktolägenheter. Ju torrare bioavfallet är, desto mindre luktar det. 

Luktolägenheter kan minskas genom att låta vätskor från matrester rinna av i avloppet och låta vått avfall torka innan det sätts i bioavfallspåsen. På bottnen av påsen kan man också sätta en tom äggkartong eller tidningspapper för att suga upp vätska. 

Det går att beställa tilläggstömning för bioavfallskärlet vid behov, under den värsta sommarhettan eller ifall du på förhand vet att det kommer att finnas avfall som lätt orsakar luktolägenheter, såsom fiskavfall, i kärlet. För sommarmånaderna kan man också beställa regelbundet tätare tömningsintervall.