Jag har flyttat och fick en betalningspåminnelse med avfallsfakturan, har inte min adressändring kommit fram?

Informationen i flyttanmälan når inte Rosk’n Roll automatiskt eftersom vi inte samlar in kundernas personbeteckningar. På grund av det här måste kunden själv meddela vår kundtjänst om att kontaktuppgifterna ändras.