Vad kan jag lägga i plastinsamlingen?

I plastinsamlingskärlen hemma på gården eller vid ekopunkterna är det plastförpackningar som samlas in. Det vill säga a) är det fråga om en förpackning och b) den är plast, så får man lägga den i insamlingskärlet. Låt rinna av och skölj/torka ren. Förpackningen är tillräckligt ren om den kan förvaras några dagar utan att den börjar lukta. På våra avfallsstationer tar vi även emot plastproduker som avgiftsbelagt avfall. Sorteringsanvisningar hittar du i vår avfallsguide.

Erilaisia jätteitä: kartonki, pussinsulkija, muovilusikka, muovimuki, vanupuikkoja, voidetuubi, kananmunankartonki.

Avfallsguide

I vår avfallsguide hittar du sorteringsanvisningar samt information bland
annat om återvinningspunkter och återvinning av olika avfallsslag.

Öppna Avfallsguiden eller skriv in avfallets/skräpets namn i sökfältet.